Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)Strömstare (Cinclus cinclus)Korp (Corvus corax)Rödglada (Milvus milvus) Skata (Pica pica)Brunglada (Milvus migrans)Korp (Corvus corax)Tjäder (Tetrao urogallus)Nötväcka (Sitta europaea)Kungsörn (Aquila chrysaetos)Rödglada (Milvus milvus)Rödglada (Milvus milvus)Rödglada (Milvus milvus)Rödglada (Milvus milvus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Lavskrika (Perisoreus infaustus)Kungsfiskare (Alcedo atthis)Tranor vid pulkenKungsörn (Aquila chrysaetos)Pärluggla (Aegolius funereus)Lappuggla (Strix nebulosa)Lappuggla (Strix nebulosa)Tornfalk (Falco tinnunculus)Småskrake (Mergus serrator)Aftonfalk (Falco vespertinus)Tornfalk (Falco tinnunculus)Tornfalk (Falco tinnunculus)Rödhake (Erithacus rubeula)Smådopping (Tachybaptus ruficollis)Tornfalk (Falco tinnunculus)Havsörn (Haliaeetus albicilla)Ormvråk (Buteo buteo)Trana (Grus grus)Skogssnäppa (Tringa ochropus)Grågås (Anser anser)Storskarv (Phalacrocorax carbo)Gråhäger (Ardea cinerea)Orre (Tetrao tetrix)Orre (Tetrao tetrix)Orre (Tetrao tetrix)Lappuggla (Strix nebulosa)Glada (Milvus milvus)Ormvråk (Buteo buteo)Ormvråk (Buteo buteo)Gräsand (Anas platyrhynchos)HägerGråtrut (Larus argentatus)Gråhakedopping (Podiceps grisegena)Vigg (Aythya fuligula)Trana (Grus grus)Tornfalk (Falco tinnunculus)Tornfalk (Falco tinnunculus)Kungsfiskare (Alcedo atthis)Tornuggla (Tyto alba)